"Gemeenten hoeven bij het beoordelen van bouwplannen binnenkort geen advies meer te vragen aan een welstandscommissie. Het mag wel, maar hoeft niet." Dat schrijven minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer. Met het besluit lopen de ministers vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Verdere vereenvoudiging van het welstandstoezicht zal in die nieuwe wet vorm krijgen.

Omgevingswet

Op 17 juni 2014 is de nieuwe Omgevingswet aan de tweede kamer aangeboden. De nieuwe wet legt de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit bij de initiatiefnemers en de gemeenten, maar laat ze vrij in de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.

"Niet de vraag of een project wel 'mag' binnen alle regels, maar de vraag of het doel aansluit bij de ambities van de lokale gemeenschap, staat voortaan centraal. De houding van ambtenaren, bestuurders en hun kwaliteitsadviseurs zou hierdoor veranderen van toetsende bureaucraten naar klantvriendelijke meedenkers." aldus initiatiefgroep 'Mooiwaarts'.

De nieuwe wet zou volgens Schultz Van Haegen in 2018 in werking gaan treden, maar voor die tijd zullen de betrokken partijen al moeten gaan merken dat de aanvraagprocedure beter zal verlopen.

bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit