Met regelmaat spreek ik incidentele opdrachtgevers of particulieren die met een bouwproject bezig zijn. Vaak is er onduidelijk omtrent de te verwachten kosten.  Bouwen bestaat uit meer dan alleen de 'bouw' kosten. De bouwkosten vormen weliswaar het leeuwendeel van de uitgaven, maar andere kostenposten moeten zeker niet vergeten of onderschat worden.

meest voorkomende kostenposten

Per bouwproject zijn er verschillende kostenposten en kunnen de hoogtes van de verschillende posten sterk uiteenlopen. Onderstaand een samenvatting van de meest voorkomende kostenposten voor bouwprojecten van incidentele opdrachtgevers en particulieren:

 1. Grondkosten (voor de aanschaf van de grond)
 2. Sloopkosten/saneringskosten/bouwrijp maken terrein
 3. Bouwkosten bouwkundig (inclusief bouwplaatskosten)
 4. Bouwkosten installatietechnisch
 5. Bijkomende kosten
  • Advieskosten bouw gerelateerd:
   1. Architect
   2. Constructeur
   3. Installatieadviseur
   4. Adviseur bouwfysica / duurzaamheid
   5. Projectmanagement
   6. Kostenmanagement
   7. Toezicht tijdens de bouw
   8. Overige adviseurs (verkeerslawaai / archeologie / flora en fauna etc.
  • Advieskosten project gerelateerd:
   1. Notariskosten.
   2. Bemiddelings- of makelaarskosten.
   3. Eventuele reclamekosten.
  • Heffingen, Aansluitkosten en verzekeringen:
   1. leges aanvraag omgevingsvergunning.
   2. Aansluitkosten nutsbedrijven.
   3. Car (construction-all-risk) verzekering.

 

Om een financiële strop te voorkomen is het belangrijk de hoogte van deze kosten goed in te schatten. Bij de start van het initiatief gebeurd dat globaal en naarmate het project vordert en meer concreet wordt zal ook de daadwerkelijke kostprijs steeds nauwkeuriger worden.

 

Meer weten? Neem gerust eens contact op.